Top menu

Häst

Konsultation och behandling
Konsulation pr. ½ tim. 700
Kontrollbesök pr. ½ tim. 600
Besiktning inkl. longering 1000
Intyg enl. remiss 300
Intyg enl. remiss i samband med konsulation 200
Bilddiagnostik
Röngen pr. bild i samband med kons 1:a bild 400
Röngen pr. efterföljande bild. 250
Exportröngen 2850
Ultraljud i samband med konsulation 360
Dräktighetsundersökning ultraljud 750
Kiropraktik
Kiropraktik, ponny (A & B-Ponny) 1200
Kiropraktik, häst 1600
Vaccination
Vaccination inkl. tandkontroll, ej Botvax/duvaxyn 600
Re-vaccination efter 4-6 veckor 450
Vaccination i samband m. annat (BotVax/Duvaxyn) 450
Dräktighetsundersökning rektalt 700
Dräktighetsundersökning, rektalt i samband med annat 360
Laser eller akupkt samband med konsulation 300
ID-märkning chip 640
ID-märkning chip i samband med annat 360
Pass fullblod och varmblod (trav) 700
Tänder
Tandrasp pr. 0,5 tim. 900
Tandrasp i samband med kons förste 0,5 tim. 600
Vargtand pr. 0,5 tim. 800

Urinanalys, inlämnat
360
Urinanalys, i samband med konsulation 280
Sårskador, pr. 1/2 tim. inkl. material 800
Kastrering, Ponny, 0-350 kg, Inkl. medicin 2200
Kastrering, Häst, över 350 kg, Inkl. medicin 3000
Operation
Tumör operation pr. 0,5 tim. 1200