Top menu

Häst

Pris inkl. moms
Konsultation och behandling  
Konsulation pr. ½ tim. 700
Kontrollbesök pr. ½ tim. 600
Besiktning inkl. longering 1200
Intyg enl. remiss 400
Intyg enl. remiss i samband med konsulation 300
   
Bilddiagnostik  
Ultraljud i samband med konsulation 600
Dräktighetsundersökning ultraljud 800
   
Kiropraktik  
Kiropraktik, ponny (A-Ponny) 1400
Kiropraktik, häst 1800
   
Vaccination  
Vaccination inkl. tandkontroll 600
Re-vaccination efter 4-6 veckor 450
Vaccination i samband m. annat 450
Botvax 700
   
Laser eller akupkt samband med konsulation 400
   
Tänder  
Tandrasp pr. 0,5 tim. 900
Vargtand pr. 0,5 tim. 800
   
Kastration  
Kastrering, Ponny, 0-350 kg, Inkl. medicin 2500
Kastrering, Häst, över 350 kg, Inkl. medicin 3300
   
Operation  
Tumör operation pr. 0,5 tim. 1500
   
Övrigt
Urinanalys, inlämnat 400
Urinanalys, i samband med konsulation 300
Sårskador, pr. 1/2 tim. inkl. material 1000