Till hund, katt och häst

KiropraktikPrecis som vi människor, kan djuret vara i behov av en eller flera kiropraktiska behandlingar. Det kan vara akuta händelser eller mera kroniska förlopp som ger upphov till nedsatt rörlighet i ryggkotpelarnas leder. Även leder i benen kan i bland ha nedsatt rörlighet och kan behandlas kiropraktiskt.

För djurets välmående och prestationsförmåga är det viktigt att alla leder har optimal rölighet. Särskilt i ryggraden är det av stor betydelse, då ryggraden har många livsviktiga funktioner. Den är bl.a.:

 • – tillhäftning för många muskler,
 • – stöd för kroppen,
 • – avgörande för kroppshållningen,
 • – avgörande för rörelse,
 • – avgörande för centralnervsystemets kommunikation med kroppen,
 • – skydd för ryggmärgen och nervbanorna,
 • – skydd för inre organ.

Om en eller flera kotor har nedsatt rörlighet, försämras nervsignalen till och från kroppen. Nerven och den kringliggande vävnaden blir klämd, vilket leder till ömhet, smärta och inflammation i området. Det organ eller den kroppsdel som nerven försörjer påverkas också, varför man kan se följande symptom hos djuret:

 • – ändrad kroppshållning,
 • – ändrat beteende,
 • – ändrat rörelsemönster / udda hältor,
 • – nedsatt aktivitetsnivå,
 • – nedsatt prestationsförmåga,
 • – allmän stelhet,
 • – dålig koordination av benen,
 • – svårigheter med en galoppfattning eller stel/svag i ett varv,
 • – rivning av hinder som för inte var ett bekymmer,
 • – smärta vid beröring,
 • – obehag / spänna gjord vid sadling,
 • – muskelförtvining och
 • – ev. symtom från ett eller flera organ.

Ovanstående symptom kan även vara tecken på andra sjukdomar som t.ex. artros, och i sådana fall är kiropraktiken en bra komplimentärbehandling till den specifika sjukdomsbehandlingen.

Efter en eller flera behandlingar kan djuret plötsligt uppvisa hälta. Det betyder att djuret under längre tid har överansträngt ett ben genom felaktig kroppshållning. Med kiropraktiken återställs den normala kroppshållningen och överbelastningen blir tydlig. Kvarstår hälta i mer än en vecka skall en hältoutredning göras.

Fel kroppshållning kan även komma av en ständig avlastning av ett dåligt ben och i sådana fall, blir hästen också halt efter en kiropraktisk behandling. Hältutredningen är i dessa fall också på sin plats.

Akuta skador kan oftast åtgärdas med en eller två behandlingar.

Kroniska förlopp kräver fler behandlingar. Det ses dock en viss effekt redan efter första behandlingen.

Kiropraktik kan även användas i förebyggande syfte hos tävlingsdjur eller som underhållsbehandling. Speciellt äldre hästar har stor glädje av kiropraktik ( och även massage) som mjukgörande behandling på äldre dagar.