Top menu

Hund

Pris inkl. moms
Konsultation och behandling  
Konsultation ½ timme 500
Utökat konsultation >½ timme 700
Besikning till försäkring / försäljning / inkl. intyg 500
Kiropraktik 1100
Laser eller Akupkt i samband med konsultation 300
Efterkontroll 450
Intyg eller remiss i samband med konsulation 300
Pass i samband med konsultation 400
Ombesiktning 300
   
Intyg eller remiss, ej konsulation 500
   
Bilddiagnostik  
Röntgen pr. bild i samband med konsultation 1:a bild 600
Röntgen pr. bild i samband med konsultation 350
Ultraljud i samband med konsulation 400
Dräktighetsundersökning ultraljud 800
   
ID-märkning  
ID-märkning chip 500
ID-märkning chip i samband med annat 300
   
Vaccination  
Vaccination inkl. hälsokontroll 500
Re-vaccination efter 4-6 veckor 370
Vaccination i samband m. annat/flera djur/vacc 300
   
Kloklipp, mun, öron, pälsvård mm.  
Kloklippning i samband med konsultation 160
Kloklippning med bränning 500
Kloklippning med bränning i samband m annat 300
Tand och munsanering lätt 1000
Tand och munsanering ej lätt 1600
Tandutdragning pr timme 4000
   
Öronrengöring lätt 700
Öronrengöring ej lätt 960
Pälsvård, klippning eller kamning pr. 30 minutter 600
   
Behandling  
Sårskador pr. 1/2 tim. inkl. material 1000
Analsäckspolning 1200
   
Kastration  
Kastrera, hane, 0-5 kg, inkl. medicin 2100
Kastrera, hane, 5-10 kg, inkl. medicin 2350
Kastrera, hane, 10-20 kg, inkl. medicin 2550
Kastrera, hane, 20-30 kg, inkl. medicin 2750
Kastrera, hane, 30-40 kg, inkl. medicin 2950
Kastrera hane, 40-50 kg, inkl. medicin 3300
Kastrera hane, över-50 kg, inkl. medicin 3400
   
Operation  
Tumör operation, solitär, hud/juver, max. 1 tim. 3500
Tumör operation, 2-3 pr. stk., hud, max. 1,5 tim. 5000
Tumör operation, multipel, hud/juver max. 2 tim. 6000
Operation mer än ovanståande tider pr. 0,5 tim. 900
   
Avlivning (utan kremering)  
Avlivning, 0-10 kg, inkl. medicin 800
Avlivning, 10-20 kg, inkl. medicin 960
Avlivning, 20-30 kg, inkl. medicin 1100
Avlivning, 30-40 kg, inkl. medicin 1500
Avlivning, 40-50 kg, inkl. medicin 1600
Avlivning, över 50 kg, inkl. medicin 1850
   
Blodprov, urinanalys, biopsi mm.  
Urinanalys, inlämnat 400
Urinanalys i samband med konsulation 300
Biopsi 600
Mikroskopi 300
Snabbtest B&A 600
   
Priser vid besiktning av kull utan vacc., utan chip  
1.Hund besiktning 500
Efterföljande hund besiktning 200
   
Priser vid besiktning av kull med vacc., utan chip  
1. Hund besiktning och vacc. 550
Efterföljande besiktning + vaccination 360
   
Priser vid besiktning av kull med vacc., med chip  
1.Hund besiktning, vacc. och chip 700
Efterföljade besiktning, vacc. och chip 520